Konsultation

Medial privatsittning, Andekontakt

– Dipl. Medium

I en  medial privatsittning tar jag kontakt med någon som har stått dig nära och som har lämnat jordelivet. För din identifikation beskriver jag först den Själ som har kommit för att förmedla sig till dig, och därefter framför jag vad denne önskar säga dig.

I det mediumistiska arbetet fungerar jag som en kanal för andevärldens kommunikation, och är som sådan neutral. Jag avgör inte vem som kommer för kontakt med dig eller vad som ska förmedlas. Du kan alltid önska en specifik kontakt, då andevärlden hör dig, men slutligen är det andevärlden som överser vem som kommer, samt sittningens innehåll.

  • Privatsittning, Andekontakt : 300 kr, 30 min.

Sittning med Encaustic art

Encaustic art är en målning i vaxfärger där färgen påförs via en värmekälla. Tekniken har rötter tillbaka till Faraonernas Egypten och var vikt för några få som skulle ha kontakt med gudarna. Det är ett fascinerande medium då bilden i hög grad ”skapar sig själv”. I bildtolkningen tittar jag sedan bakåt i tiden, på nutid och på indikationer om tiden framåt. En privatsittning med Encaustic art kan kombineras med Andekontakt eller fokusera helt och hållet på dig. Oavsett vilket du är intresserad av öppnar jag upp för Andevärlden inför bildens tillkomst. Du får med dig bilden som en gåva och påminnelse om sittningen med dess budskap.

  • Psychic/Intuitiv läsning med Encaustic art: 250 kr
  • Läsning med Encaustic art, inkl. Andekontakt: 400 kr

Läsning med Orakelkort

– Certifierad Oracle Messenger

Med guidning av Orakelkort kan du få hjälp att se på en aktuell fråga. Jag arbetar främst med Änglakort, men även med Astrologikort och andra orakelkort. En läsning med Orakelkort kan hjälpa dig att få ett nytt perspektiv på en situation eller fråga, vägledning framåt, inspiration och andlig visdom! Det är emellertid inte spådom, då vi har vår fria vilja och personliga ansvar för våra liv. Änglarnas syfte är att stödja dig mot din högsta potential och de pekar på vilka energier och frekvenser som finns omkring dig just nu och visar på hur du kan komma vidare i din frågeställning. Jag förbereder mig genom att ta kontakt med Änglar och mina guider, vilket oftast kan upplevas av energin i rummet.

  • Läsning med Orakelkort: 300 kr, 30 min.
  • Änglaläsning för grupper – tag kontakt för mer information!

 

Leave a reply