Healing

Andlig healing 

Andlig healing kan ha effekt på olika nivåer av vår varelse, samt ha olika effekt vid olika tillfällen. Som medium- och kanal för healingenergin kan jag inte påverka vart healingenergin ska gå, eller vilken effekt den skall ha. Andevärlden ser vad du bäst behöver och energin förmedlas dit; på en fysisk, emotionell, psykisk- eller andlig nivå.

  • Andlig healing: 350 kr, 30 min.

Transhealing

Healingsessionen sker sittandes på en stol, med ytterst liten kroppsberöring (handpåläggning). Detsamma gäller i övrigt för Transhealing som för Andlig healing, men energin är här något ”finare” eller ”högre”.

  • Transhealing: 450 kr, 30 min.